Blockchain si Big Data în Aplicații Medicale

Titular: ș.l. dr. ing. Bogdan Florea

Cursul abordează conceptul de Big Data în aplicații medicale (ex. fișa electronica a pacientului, transfer de date medicale în sisteme de telemedicina etc, baze de date medicale pentru studii clinice), având ca suport tehnologia blockchain folosită în prezent pentru dezvoltarea aplicațiilor distribuite. În cadrul laboratorului se vor aprofunda conceptele specifice dezvoltării aplicațiilor distribuite folosind contracte inteligente și tehnologii blockchain (Ethereum, Hyperledger Fabric) și integrarea, procesarea și automatizarea informațiilor medicale și asigurarea integrității și securității datelor.