Prezentare generală

Obiectivul principal al programului interdisciplinar de studii de masterat,  Electronică și Informatică Medicală,  este aplicarea în domeniul medical a principiilor, a noilor tehnologii software și hardware, precum și a rezultatelor activităților de cercetare – dezvoltare din domeniul ingineriei.

Programul de studii universitare de masterat, Electronică și Informatică Medicală, este conceput pentru o durată de 2 ani (4 semestre) în care studenții se vor familiariza cu noi concepte și tehnologii și cu utilizarea acestora în aplicații medicale, se vor pregăti pentru cercetarea științifică aflată la interfața dintre inginerie și științele medicale și vor dezvolta competențe de specialitate în următoarele direcții:

Electronică și Informatică Medicală este un masterat de aprofundare orientat spre partea aplicativă, încurajând studenții prin proiecte de semestru, să aplice cunoștințele acumulate și să se pregătească pentru piața muncii. De asemenea, studenții vor avea ocazia să intre în contact cu reprezentați ai unor firme de prestigiu din domeniul ingineriei biomedicale, prin intermediul prelegerilor și webinariilor susținute de aceștia. Prin organizarea întâlnirilor cu  reprezentați ai unor startup-uri studenții vor învăța cum se derulează un proces de inovare, plecând de la identificarea unei nevoi și până la monetizarea soluției implementate pentru rezolvarea acesteia  și punerea pe piață a unui echipament medical.

Se adresează tuturor absolvenților facultăților din domeniul electronică și telecomunicații, ingineriei medicale, automatică și calculatoare, inginerie electrică dar și celor care sunt interesați în dezvoltarea de competențe în cercetare-dezvoltare, proiectare, organizare, servicii de consultanță, mentenanță în serviciile medicale.

Admitere