Instrumentație Virtuală în Inginerie Biomedicală

Titular: prof. dr. ing. Sever Pașca

Disciplina urmăreşte prezentarea problematicii specifice legate de sistemele de instrumentaţie virtuală şi de sistemele ambientale inteligente. Studenţii iau cunoştinţă cu structura unui sistem de instrumentaţie virtuală, particularităţile sistemelor ambientale inteligente, limbajul grafic de programare LabVIEW, particularităţile hardware-ului, standardelor de comunicaţie şi a software-ului utilizat în astfel de sisteme. Aplicaţiile dezvoltă deprinderile practice necesare utilizării şi proiectării hardware-ului şi software-ului necesar pentru sistemele de instrumentaţie virtuală medicală şi sistemele ambientale inteligente.