Metode avansate de prelucarea a semnalelor biomedicale

Titular: prof. dr. ing. Mihaela Neagu

Cursul vizează dobândirea cunoștințelor avansate de prelucrări de semnale: analiza spectrală, filtrare adaptivă, transformări timp-frecventă, teoria haosului, analiza PCA și ICA, analiza multivariată. Maniera de abordare oferă studenților posibilitatea de a aborda ulterior orice problema de prelucrări de semnale unidimensionale și multidimensionale, și abilitatea de a își extinde ulterior cunoștințele în domeniul prelucrării semnalelor și de a formula/rezolva problemele de prelucrare a semnalelor, în special în cazul prelucrării semnalelor medicale, proiectul prevăzut, realizat în echipă, testând această abilitate.