Prelucrarea informaţiei în interfeţe creier–maşină

Titular: prof. dr. ing. Mihaela Neagu  

Cursul asigură dobândirea cunoștințelor avansate de codare, transmitere, prelucrare și memorare a informațiilor în sistemul nervos și asimilarea cunoștințelor privind utilizarea acestor informații pentru dezvoltarea interfețelor creier – mașină eficiente, cu aplicații concrete în protezarea inteligentă și în realizarea interfețelor creier-calculator. Prin activitățile de laborator ce beneficiază de două sisteme de achiziție performante dedicate, BIOPAC și NEUROSCAN, și prin proiectul realizat în cadrul unei echipe, studenții au posibilitatea de a aborda/rezolva ulterior orice problema legată de transmiterea și prelucrarea informațiilor în sistemul nervos sau legată de implementarea interfețelor creier-mașină, aplicând metode moderne de extragere a corelatorilor neuronali (ex., analiza multivariată/ teoria grafurilor/ inteligența artificială – deep learning, etc/ ș.a.)